Bewust Behoud verleent diensten op het gebied van verwerven, renoveren, beheren en exploiteren van bestaand vastgoed. Nadrukkelijk wordt hierbij gekeken naar het benutten van maatschappelijke effecten (kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid).

Heeft u ruimtelijke doelen te bereiken in een gebied? Bewust Gebied zet in op harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels, zodat ontwikkelingen binnen een gebied kunnen floreren.